SDH SMOLKOV

Stránky dobrovolných hasičů Smolkov

Práce ve výškách na HZ Smolkov

Únor 25th, 2015

Probíhá topná sezóna a častými požáry v této době je vzplanutí sazí v komíně. Hasiči tento požár hasí pomocí kominického nářadí, a to způsobem, že hasič, vybaven kominickým náčiním, je vyslán velitelem zásahu na střechu domu, kde komín vymete vrchem. Hasič na střeše domu by měl být řádně zajištěn proti pádu. Další možností je, že hasiči se jistí zespod nebo přes střešní prostup. Proto si hasiči v odpoledních hodinách zopakovali praktický výcvik ve výškách na hasičské zbrojnici ve Smolkově.

Dohnálkova vila

Leden 12th, 2015

Jednou mne napadlo, jaký by měl být další objekt, s kterým by se hasiči měli seznámit. Netrvalo to dlouho a nápad byl na světě. Dohnálkova vila. Proč? Tato budova je rozsáhlá, v majetku obce a hlavně ji nikdo nevyužívá, takže nikomu kluci nebudou překážet při výcviku. Další mé kroky vedly za místostarostou obce panem Kostelňákem. Netrvalo dlouho a vedení obce svolilo. Po týdenní přípravě se výcvik mohl realizovat. Hasiči byli postaveni před hotový scénář. Hořící budova pravděpodobně zapálená bezdomovci, osoby uvnitř budovy. Ať to nemají kluci jen tak jednoduché, každý figurant měl na krku kartičku, z fiktivním zraněním (podezření na poranění páteře, otrava zplodinami hoření, zlomenina ruky.) Výsledek? Mrkněte na fotky. Závěrem bych poděkoval vedení obce za poskytnutí možnosti výcviku v této budově a figurantům.