SDH SMOLKOV

Stránky dobrovolných hasičů Smolkov

Školení nositelů dýchací techniky.

Září 15th, 2013

Dne 17.12.2012 se naše zásahová jednotka sešla v sále hasičské zbrojnice, kde byla seznámena s problematikou hašení sklepních prostorů a nebezbečí s tímto spojena. Kluci si zopakovali zásady použití dýchací techniky a její kontrolu před použitím. Poté, co se oblékli do zásahových obleků, se jednotka přesunula s technikou CAS 25 S706 do areálu základní školy v Háji ve Slezsku. Strojníci si při této příležitosti připomenuli obsluhu zmíněné techniky  a ostatní hasiči byli informováni o umístění hlavního uzávěru plynu, vody a elektrické energie. Ve škole jsme využili rozsáhlých sklepních prostorů pro simulaci požáru při svářečských pracích. Zásah byl situován za uplné tmy, aby byl co nejvíce podobný realitě. Hasiči měli za úkol najít dvě oběti (svářeč a jeho pomocnice) a urychleně je evakuovat do bezpečí. Následně se vrátili k prohledání dalších prostorů, jestli i případně zde nezůstaly oběti přiotrávené splodinami hoření. Průběžně s tímto úkolem probíhalo hledání  ohniska požáru a jeho následné uhašení.

Výcvik zásahové jednotky zaměřený na práci ve výškách a nad volnými hloubkami

Září 2nd, 2013

27.1.2013 se zásahová jednotka sešla, aby byla proškolena, jak teoreticky, tak prakticky, na práci ve výškách a nad volnými hloubkami. Teoeretická část školení se konala v sále hasičské zbronice ve Smolkově a praktická část v nově rozestavěném domě.  Hasiči měli  možnost vyzkoušet si práci s lanem při nízkých teplotách, slanění po laně a zajištění sebe sám ve visu na laně nad volnou hloubkou.