SDH SMOLKOV

Stránky dobrovolných hasičů Smolkov

Domov důchodců

Říjen 9th, 2014

Hasiči ze zásahové jednotky a její noví budoucí členové si dali pro tentokrát dostaveníčko v místním domově důchodců.  Před praktickým výcvikem jsme strávili nějaký čas na učebně. Tady si hasiči zopakovali pomoci prezentace kontrolu dýchacího přístroje před použitím, útočný proud do poschodí, evakuaci a záchranu osob z objektu. Protože se v domově důchodců nacházejí osoby staršího věku a řada z nich je odkázána na pomoc druhých, zvolil jsem tedy téma výcviku pro hasiče záchranu osob pomocí nosítek, evakuační plachty a vynesením dvěma hasiči.  Hasiči po dvou zkoušeli různé způsoby záchrany osoby z třetího patra budovy, po velmi úzkém schodišti. Ta to část výcviku byla velice náročná a fyzicky namáhavá.  Mimo jiné byl kladen důraz na opatrnou manipulaci a komunikaci se zachraňovanou osobou. Závěrem bych chtěl poděkovat vedení a personálu domova důchodců ve Smolkově.