SDH SMOLKOV

Stránky dobrovolných hasičů Smolkov

Oslavy 130 let SDH Smolkov

Prosinec 16th, 2020

Oslavy 130 let SDH Smolkov

1. část oslav 130 let SDH Smolkov začala v sobotu 15. srpna hasičskou soutěží v požárním útoku O pohár starosty obce Háj ve Slezsku, která se nejen díky počasí opravdu vydařila a všichni si ji užili.

Druhý den, tedy v neděli 16. 8., bylo počasí od rána dokonalé. Výroční schůze přichystaná v příjemném prostředí restaurace Slezský Grunt mohla začít. Většina členů a hostů, i těch ze Slovenska (z Liptovských Sliačů), ze Lhoty a Hrabyně atd. se na Gruntu sešla v dobrém rozmaru.

Svou návštěvou nás poctil náměstek hejtmana MS kraje – pan Ing. Jaroslav Kania, jehož velmi povzbudivý proslov nás potěšil a nabudil do další práce.

Starosta obce – pan Karel Palovský a místostarosta Rostislav Kostelňák také svými slovy uznání pro naši práci nešetřili.

Po státní a hasičské hymně položila čestná stráž kytici na hřbitov k uctění památky zesnulých členů SDH Smolkov.

Pak již začala samotná schůze, kterou zahájil starosta SDH Ondřej Slížek. Ve svém projevu v podstatě shrnul nejdůležitější body historie smolkovského SDH, což bylo pro mnohé nejen zajímavé, ale i poučné. Podrobněji se o SDH Smolkov můžete dočíst v brožuře, kterou právě Ondřej Slížek s Josefem Výtiskem připravili k tomuto výročí. Je velmi přehledná, vkusně zpracovaná a hlavně v ní nic důležitého nechybí.

Starosta SDH pak také udělil mnoho vyznamenání a ocenění. V plodné diskuzi poté zaznělo z úst přítomných hostů mnoho uznalých slov a přání do dalších let.

Příjemné chvíle jsme strávili také u skvělého oběda, při němž jsme si mohli zavzpomínat, popovídat nebo jen tak odpočívat v příjemném prostředí.